Bibliothéik Tony Bourg

Nodeems mir wéinst dem Coronavirus wärend 10 Wochen zou waren, hu mir de 25. Mee erëm ugefaang. Mir hate jo decidéiert fir d’Clienten nëmmen op Rendez-vous ze empfänken a mir si frou, datt d’Echoen op eis  « Condtions d’accès » sou positiv waren. Datt et de richtege Wee war, beweisen déi vill Rendez-vousen déi mer haten.

Dofir e ganz grousse Merci  un all eis Clienten an natierlech och e ganz spezielle Merci un eist Personal fir hire groussen Asaz.