De Cliärrwer Kanton 2021-S

Das Wort hat nun die Jugend!
André Bauler
Page 1
Souvenirs
Monique Stoffel
Page 4
„Kinder haben ein Recht auf Kunst und Kultur!“
Odile Simon
Page 5
Die Jugend und Europa
Europe Direct Éislek Munzen
Page 11
Témoignages personnels
Page 13
Teich
Raymond Schaack
Page 20
D‘Jugendpompjeeën
Nadia Huet
Page 21
Et si c’était possible…
Monique Stoffel
Page 26
The Family of Man
Sonja Kettmann
Page 27
Landjugend Cliärref
Jos Fischbach
Page 37
De Jugendbureau Éislek
Jugendbureau Éislek
Page 43
Questions-réponses
Page 49
Hierscht
Raymond Schaack
Page 60
Hëlleft d´Konscht jonk Leit am Éislek ze halen?
Jean-Paul Reitz
Page 61
Eng Zäit am Liewen, déi alles bestëmmt
Raymond Schaack
Page 63
Jugend, deemools an haut
Monique Stoffel
Page 68
Leben auf dem Lande
Jean-Paul Mainz
Page 69
Sport an der Wëntger Gemeng
Page 77
„De Jonken am Fokus“
Nathalie Schmitz
Page 83
D’Realitéit vu Persounen am autistesche Spektrum: Schoul a Bildung am Zesummenhang mat Autismus
Jodie Schmit
Page 89
En Ëlwenter erënnert sech a mécht sech Suergen
Marcel Wagner
Page 94